Agrindustrial Design

The term “agrindustrial” was introduced in İzmir as the title of the 1st symposium in April 2005 for the first time, and anticipated the current lines of research as defined by the European Union. Today the issue of food and agriculture along with their related activities is one of the main subjects of scientific research, as defined in priority by Horizon 2020, the instrument of the European Commission to support research and innovation for the period 2014-2020. This article gives brief information about what has been done and experienced within the events based on the theme of ‘design in agricultural industries’ thus ‘agrindustrial design’.Il termine Agrindustrial è stato introdotto a Izmir come titolo di un primo congresso internazionale nell’aprile 2005, che ha anticipato le attuali linee di ricerca definite dall’Unione Europea. Oggi il problema del cibo e dell’agricoltura, con le relative attività connesse rappresenta uno dei principali temi della ricerca scientifica, come definito da Horizon 2020, lo strumento della Commissione Europea a supporto della ricerca e dell’innovazione per il periodo 2014-2020. Questo articolo fornisce alcune informazioni su quanto è stato fatto e sperimentato nell’ambito degli eventi riguardanti i temi del “design nelle industrie agricole” e del “design agroindustriale”.“Agrindustrial (tarıma dayalı sanayi)” terimi ilk kez İzmir’de Nisan 2005 tarihinde gerçekleştirilen birinci sempozyumun başlığında dile getirildi. Bu terim, Avrupa Birliği’nin tanımladığı araştırma alanlarının güncel çizgisini öngören de bir terim oldu. Bugün, Horizon 2020 (Avrupa Komisyonu’nun 2014-2020 dönemi için araştırma ve yeniliği destekleyen oluşumu) gıda ve tarım konusunu ilgili diğer aktiviteleri ile birlikte bilimsel araştırmanın ana konularından biri olarak tanımlamaktadır. Bu makale, “tarıma dayalı sanayilerde tasarım” yani “agrindustrial design” teması üzerine düzenlenen aktivitelerde neler yapıldığı, nelerin tecrübe edildiği üzerine genel bir bilgi sunmaktadır.