Croatian design. people/places/events

Baviti se dizajnom u Hrvatskoj oduvijek je pretstavljalo osobni i profesionalni izazov svima koji su doprinjeli utemeljenju dizajna kao disciplinske prakse u lokalnom kontekstu.

Pojam „dizajn“ u hrvatskom se jeziku po prvi puta poceo primjenjivati pocetkom šezdesetih godina poršlog stoljeca, zajedno sa procesom industrijske modernizacije i tendencija povezivanja umjetnicke prakse sa tehnologijama masovne proizvodnje.

Drugo izdanje knjige The design encyclopedia (2004.) autora Mela Byars-a, po prvi puta ukljucuje tri znacajna imena iz povijesti hrvatskog dizajna, (Tomislav Krizman, Bogdan Budimirov i Bernardo Bernardi) ciji su rad ponajviše cijenili pretstavnici društvene elite, koji su prepoznali važnost discipline dizajna, kao strateškog alata u procesu ekonomskog napretka.

Pocetkom 80-ih godina prošlog stoljeca osnovano je Hrvatsko dizajnersko društvo kao vodeca profesionalna organizacija u zemlji, koja kao takva egzistira i danas. U okviru svojih galerijskih prostora, HDD kontinuirano organizira raznovrsne radionice, predavanja i izložbe.

1999.godine održana je prva izložba hrvatskog dizajna., „Hrvatski dizajn 01“ za ciju prigodu je izdan i „Godišnjak hrvatskog dizajna“ , te je dodjeljena i „Nagrada hrvatskog dizajnerskog društva“. Ova se izložbena inicijativa i dalje redovito organizira svake dvije godine.

Interfakultetski diplomski Studij dizajna osnovan je 1989.godine pri Arhitektonskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu, na inicijativu clanova Hrvatskog dizajnerskog društva.

Do danas je na toj instituciji diplomiralo 400-tinjak studenata, uglavnom zaposlenih u oglašivackoj industriji, iako postoje iznimke uspješnih projekata s podrucja produkt dizajna , kao i suradnji dizajnera sa raznim neprofitnim udrugama.

Unazad dvije godine Studij dizajna zapoceo je praksu uspješnih suradnji sa razlicitim domacim tvrtkama kojedobrim dizajnom žele poboljšati svoj proizvodni program i usluge, kako bi postale konkurentnije na tržištu. Jedan od uspješno realiziranih primjera jest projekt „Šest pogleda na sobu“ ,realiziran u suradnji sa tvrtkom „ Hrvatski interijeri“, prilikom kojeg je razvijena nekolicina prototipova namješta ja i dodatne opreme za hotelske sobe, koja je prezentirana na godišnjem sajmu namještaja „Ambienta“.

Studij dizajna takoder sudjeluje u projektima socijalnog aktivizma. Tako je, primjerice, u Hrvatskoj do sada vec dva puta bila održana radionica Inkluzivnog dizajna prilikom koje su mladi dizajneri, profesionalci i studenti, imali prilike raditi sa clanovima udruga koje brinu o ljudima sa posebnim potrebama. Svoj doprinos dizajneri su dali pri razvoju vizualnih identiteta i osmišljavanju novih proizvoda za svaku od udruga koje su sudjelovale u projektu, kako bi postale njihov rad postao prepoznatljiv na domacem tržištu.

Još jedna vrijedna akcija razvila se na inicijativu udruge REAKTOR koja promice razvoj hrvatskog produkt dizajna.

Gradani grada Zagreba bili su pritom pozvani da donesu stare predmete kako bi ih dizajneri mogli u dogovoru sa njima redizajnirati, odnosno prenamijeniti. U toku tjedan dana intenzivnog rada, nastali su vrlo zanimljivi proizvodi u koje su naši domaci dizajneri uspjeli udahnuti novi život i time uvjeriti vlasnike da je bolje ipak dvaput promisliti, prije nego se odluce na bacanje starih predmeta.

Ove, hvale vrijedne inicijative, ukazuju na sve intenzivnije napore djelatnika Studija dizajna i njihovih suradnika da mladim dizajnerima, osobito studentima, pruže priliku za primjenu dizajnerskh znanja i vještina u realnim okolnostima.

U tom kontekstu važno je istaknuti i „Dan D“, kao regionalni festival dizajna kojeg je Hrvatsko dizajnersko društvo po prvi puta pokrenulo 2010.godine sa idejom promocije rada mladih dizajnera do 35godina. U sklopu festivala koji se održava svake godine u lipnju, organiziraju se izložbene prezentacije, predavanja i radionice, kako bi se i publika i sami izlagaci što bolje upoznali sa najnovijim tendencijama u domacem dizajnu, a sve sa ciljem da se dizajn kao disciplina integrira u sve pore hrvatskog društva.

Video

D-day, by the croatina designers association

Bibliografija

Byars, M. (2004) The Design Enciclopedia. New York, US: The Museum of Modern Art. London, GB: Laurence King Publishing.

Margolin, V., Vukić, F. (2009) Croatian design now/Hrvatski dizajn sad. Zagreb, HR:UPI-2M plus.

Vukić, F. (1998) A century on Croatian design. Zagreb, HR: Meandar.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *